Diensten

Uitleg over de verschillende mogelijkheden


  

De wettelijke maatregelen:


 

Beschermingsbewind

 

Deze maatregel is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen.

Een bewindvoerder wordt door de rechter benoemd. Zijn de goederen van iemand geheel of gedeeltelijk onder bewind gesteld, dan mag die persoon hierover niet meer zelfstandig beslissen. Beslissingen moeten wel - zolang het gaat - met de betrokkene samen worden genomen. Tot de taken van een bewindvoerder horen:

- het regelen van de financiële zaken,

- het doen van belastingaangifte (box I),

- aanvragen van toeslagen en

- (bijzondere) bijstand aanvragen.

 

 

Mentorschap

 

Mentorschap gaat niet over geld en of goederen. Het instellen van mentorschap is bedoeld voor mensen die hun persoonlijke belangen niet meer goed kunnen behartigen. Het kan hierbij gaan om verstandelijk gehandicapten, psychiatrische patiënten of mensen met een vorm van dementie. Beslissingen die moeten worden genomen over bijv. verpleging, verzorging, begeleiding of behandeling worden door de mentor - zoveel mogelijk samen met betrokkene - genomen.

 

 

Curatele

 

Van alle wettelijke maatregelen is curatele de meest ingrijpende; bedoeld voor mensen die zowel hun persoonlijke als financiële belangen niet meer kunnen behartigen. Iemand die onder curatele staat wordt de curandus genoemd en verliest zijn of haar handelingsbekwaamheid. De curandus mag dus niet meer zelfstandig rechtshandelingen verrichten maar moet hiervoor toestemming van de belangenbehartiger hebben. Deze belangenbehartiger wordt curator genoemd.