Home

Algemeen

Soms zijn mensen niet meer volledig in staat hun eigen belangen te behartigen en de gevolgen van hun handelen te overzien. Dan is het vaak nodig dat hierbij hulp wordt geboden. Daarnaast kan het gebeuren dat iemand - door bijv. werkloosheid - in de financiële problemen komt en het maar niet lukt om hier op eigen kracht uit te komen.

Om te voorkomen dat mensen steeds verder in de problemen raken of dat er zelfs misbruik van hen wordt gemaakt, is het mogelijk iemand onder wettelijk toezicht te stellen. Dit kan in de vorm van beschermingsbewind, mentorschap of curatele. Vaak wordt hiervoor door de rechter iemand uit de familie aangesteld. Het kan echter ook zo zijn dat er geen directe familie is om deze taak op zich te nemen. Bovendien kiest familie om uiteenlopende redenen, vaak bewust voor een neutrale professionele belangenbehartiger.

 

Informatie over hoe de verschillende mogelijkheden werken en hoe u met ons in contact kunt komen leest u op deze site.

 

Focus bewindvoering is u graag van dienst!